بررسی تحلیلی گزارش جدید بانک ملت

بررسی تحلیلی گزارش جدید بانک ملت

بانک ملت در گزارش سال 94 ابتدا با یک تعدیل منفی سود هر سهم را به 310 ريال کاهش داد، اما با اصلاحیه مورد نظر بانک مرکزی و تهیه صورت های مالی با استانداردهای IFRS دست آخر سود مزبور را به 10 ريال کاهش د

ادامه خبر

آغاز بازگشایی نماد بانک ها در بورس / بانک ملت چراغ اول نزول را روشن کرد

آغاز بازگشایی نماد بانک ها در بورس / بانک ملت چراغ اول نزول را روشن کرد

بالاخره پس از ماه ها کش و قوس بین بانک ها و بانک مرکزی درباره تهیه صورتهای مالی بانک ها با استانداردهای بین المللی IFRS و بسته بودن نماد معاملاتی بانک ها در بازار بورس اوراق بهادار، امروز سه شنبه بان

ادامه خبر

ترمز گروه فلزات کشیده شد

ترمز گروه فلزات کشیده شد

امروز در گروه پر از حاشیه بانکی شاهد معاملات مثبت و جهش های قیمتی برخی نمادها بوده ایم بطوریکه نماد بانک تجارت با جهش قیمتی به صف خرید رسید.در گروه خودرویی شاهد معاملات نیمه متعادل و بعضا منفی بوده ا

ادامه خبر

بررسی بازدهی شرکت ها در بهمن ماه

بررسی بازدهی شرکت ها در بهمن ماه

شاخص کل بورس تهران در بهمن ماه با افت 2.8 درصدی از رقم 79382 واحد به سطح 77189 واحدی (2193 واحد افت) تنزل پیدا کرد.در بین شرکت های دارای رشد قیمت در بهمن ماه 24 شرکت رشد بازدهی بیش از 20 درصد را ثبت

ادامه خبر

پیش بینی سود بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین / تعدیل منفی 188 درصدی تجارت

پیش بینی سود بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین / تعدیل منفی 188 درصدی تجارت

انک تجارت با سرمایه 4570 میلیارد تومانی، در اولین پیش بینی سود سال مالی 96 با تعدیل منفی 188 درصدی زیان هر سهم را از (93) ریال به (268) ریال افزایش داد! در همین حال بانک ملت و بانک اقتصاد نوین نیز

ادامه خبر

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه