سازمان بورس دلایل توقف "کاذر" را شرح داد

سازمان بورس دلایل توقف "کاذر" را شرح داد

نماد معاملاتی شرکت فرآورده های نسوز آذر از ششم ماه قبل تاکنون متوقف می باشد، سازمان بورس از دلایل عمده متوقف کردن نماد این شرکت سخن گفت.

ادامه خبر

افت مجدد شاخص بورس تهران در اولین روز هفته

افت مجدد شاخص بورس تهران در اولین روز هفته

نماد خساپا که چند روز قبل بعد از ماه­ها بسته بودن با حدود 30 درصد منفی بازگشایی شد و جهت مجمع اواخر هفته قبل متوقف گردید امروز با فشار عرضه بازگشایی شد.

ادامه خبر

آپشن فروش ۳ شرکت بزرگ "فولاد، فملی و خودرو" فعال شد

آپشن فروش ۳ شرکت بزرگ "فولاد، فملی و خودرو" فعال شد

قراردادهای اختیار فروش سهام شرکت های فولادمبارکه، ملی مس و ایران خودرو امروز در بازار مشتقه بورس تهران ایجاد شد.

ادامه خبر

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه