پذیره نویسی بزرگترین صکوک بخش خصوصی در بازار سرمایه

پذیره نویسی بزرگترین صکوک بخش خصوصی در بازار سرمایه

براساس این گزارش، 5 میلیون ورقه از این اوراق به ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال، به ارزش کل 5000 میلیارد ریال معامله شد. این اوراق با سررسید 4 ساله، نرخ سود 18 درصد به صورت روز شمار بوده و سود آن هر

ادامه خبر

انتشار 3500 میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی

انتشار 3500 میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی

در حالی که بازار سرمایه در روزهای اخیر از کمبود نقدینگی به شدت رنج می برد، دولت بار دیگر در هفته اخیر مجوز 2500 میلیارد تومان صکوک اجاره و 1000 میلیارد تومان اوراق خزانه را جهت تامین مالی را منتشر کر

ادامه خبر

 عضو کمیته فقهی بورس: طراحی اوراق مدت‌دار مالی ضروری است

عضو کمیته فقهی بورس: طراحی اوراق مدت‌دار مالی ضروری است

عضو کمیته فقهی بورس، اسناد خزانه اسلامی،اوراق صکوک و اوراق سلف را از جمله ابزارهای موجود در بازار مالی جهت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد وگفت:باید اوراق مدت‌دار مالی نیز طراحی شود.

ادامه خبر

 ‌جذب دو فاینانسر از چین و حوزه خلیج فارس برای تأمین مالی ایرباس‌ها

‌جذب دو فاینانسر از چین و حوزه خلیج فارس برای تأمین مالی ایرباس‌ها

مدیرعامل هما با بیان اینکه در کنار فاینانس کمپانی‌‌های سازنده برای خرید ایرباس‌ و بوئینگ‌، فعلاً دو فاینانسر از حوزه خلیج فارس و کشور چین جذب کرده‌‌ایم، گفت: برای تأمین بخشی از سهم نقدی خود در داخل ک

ادامه خبر

رشد۴ برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه / "سامانه دانش" برای پرداخت سود سهامداران

رشد۴ برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه / "سامانه دانش" برای پرداخت سود سهامداران

دیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از رشد چهار برابری انتشار اوراق صکوک نسبت به پارسال خبر داد و گفت: تا پایان هفته سوم دی ماه، شمار کدهای سهامداران بورسی به 9 میلیون و 2

ادامه خبر

جذابیت نسبت p/e بازار سرمایه ایران در میان کشور های نوظهور

جذابیت نسبت p/e بازار سرمایه ایران در میان کشور های نوظهور

با وجود افزایش شاخص کل بازار سرمایه ، نسبت P\E در این بازار 7.3 است در حالیکه این نسبت در بازارهای نوظهور 11.2 است . به این ترتیب می توان گفت بازار سرمایه ایران جایگاه مناسبی را در بازارهای منطقه دار

ادامه خبر

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه