پرجمعیت ترین شرکت های بورسی و فرابورسی

پرجمعیت ترین شرکت های بورسی و فرابورسی

به گزارش تاوتالار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

ادامه خبر

عضویت بورس ایران در هیئت مدیره اجرایی فیاس / میزبانی یک مجمع مهم در آذرماه

عضویت بورس ایران در هیئت مدیره اجرایی فیاس / میزبانی یک مجمع مهم در آذرماه

بیستمین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG20) در روزهای 15 تا 19 آذرماه جاری در تهران برگزار می شود.

ادامه خبر

آخرین آمار تعداد سهامداران ایرانی

آخرین آمار تعداد سهامداران ایرانی

شرکت سپرده گذاری مرکزی آخرین آمار تعداد سهامداران ایرانی را ۹ میلیون و ۶۰ هزار نفر اعلام کرد. براساس این گزارش تنها در آبان ماه امسال 20 سرمایه گذار خارجی جدید کد دریافت کردند.

ادامه خبر

سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

عدم پرداخت سود نقدی تصویب شده در مجمع در موعد قانونی و طبق برنامه زمانبندی شده و از طرفی عدم پرداخت بعد از مهلت 8 ماهه قانون تجارت و از طرفی عدم اقدام جدی از طرف سازمان بورس در برخورد با این تخلفات و

ادامه خبر

سمات خبر داد؛ درج نماد اوراق مشارکت رایان سایپا در سامانه پس از معاملات

سمات خبر داد؛ درج نماد اوراق مشارکت رایان سایپا در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری اوراق مشارکت رایان سایپا با نماد "رایان911" در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط جهت معامله این اوراق در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران فراهم شود.

ادامه خبر

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه