سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

عدم پرداخت سود نقدی تصویب شده در مجمع در موعد قانونی و طبق برنامه زمانبندی شده و از طرفی عدم پرداخت بعد از مهلت 8 ماهه قانون تجارت و از طرفی عدم اقدام جدی از طرف سازمان بورس در برخورد با این تخلفات و

ادامه خبر

یادداشت؛ سهامداران بورسی در پیچ و خم دریافت "سود نقدی"

یادداشت؛ سهامداران بورسی در پیچ و خم دریافت "سود نقدی"

بارها و بارها از طریق نشریات مختلف به موضوع پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت­ها پرداخته شده است، اما ظاهرا مدیران برخی از ناشران دیواری کوتاه تر از سهامداران پیدا نمی کنند و هر زمان شرکت به کوچک ترین

ادامه خبر

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه