سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

عدم پرداخت سود نقدی تصویب شده در مجمع در موعد قانونی و طبق برنامه زمانبندی شده و از طرفی عدم پرداخت بعد از مهلت 8 ماهه قانون تجارت و از طرفی عدم اقدام جدی از طرف سازمان بورس در برخورد با این تخلفات و

ادامه خبر

یادداشت؛ سهامداران بورسی در پیچ و خم دریافت "سود نقدی"

یادداشت؛ سهامداران بورسی در پیچ و خم دریافت "سود نقدی"

بارها و بارها از طریق نشریات مختلف به موضوع پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت­ها پرداخته شده است، اما ظاهرا مدیران برخی از ناشران دیواری کوتاه تر از سهامداران پیدا نمی کنند و هر زمان شرکت به کوچک ترین

ادامه خبر

گزارش روز

بازار سهام روز سه شنبه 28 دی ماه با کاهش نمادهای فلزی معدنی و رشد خودرویی ها آغاز شد و در ادامه صنعت سیمان و ساختمان را نیز به مدار رشد وارد کرد.

عضویت در خبرنامه