بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک بورسی و اولین بانکی که با تهیه صورت های مالی با استاندارد جدید احتمالا در روزهای آینده با افت قیمتی و تاثیر منفی سنگین بر شاخص کل بازگشایی خواهد شد.


این بانک در گزارشات مالی قبلی خود سود سال 94 و 95 را به ترتیب 18.984میلیارد ريال و 20.051 میلیارد ريال اعلام کرده بود. به عبارتی با سرمایه 40میلیارد سهمی، سود 475 ريال و 501 ريال اعلام کرده بود.

در گزارش سال 94 ابتدا با یک تعدیل منفی سود هر سهم را به 310 ريال کاهش داد، اما با اصلاحیه مورد نظر بانک مرکزی و تهیه صورت های مالی با استانداردهای IFRS دست آخر سود مزبور را به 10ريال کاهش داد.

بانک ملت در مجمع فوق العاده سرمایه ثبتی بانک را 25 درصد افزایش داد و سود 501ريالی با سرمایه قبلی که حدود 2هزار میلیارد تومان بود را در آخرین گزارش به 102ريال به ازای هر سهم با سرمایه جدید، کاهش داد که تعدیل منفی 74.8درصدی سود خالص را نشان می دهد.

بنابراین با احتساب افزایش سرمایه 25 درصدی قیمت تئوریک هر سهم بانک ملت 193تومان خواهد بود.

 

تغییرات صورت گرفته در صورت سود و زیان وبملت برای سال 94 به قرار زیر است:
 

 • جمع درآمدهای این بانک در سال 94 از 77.757 میلیارد ريال به 69.747 میلیارد ريال کاهش یافته است. از طرفی پرداختی به سپرده گذاران حدود 10هزار میلیارد ريال رشد کرده است.
 • هزینه مطالبات مشکوک الوصول که 3678میلیارد ريال بوده به 10.505 میلیارد ريال افزایش یافته است. همچنین میزان هزینه عمومی اداری نیز در حدود 5 هزار میلیارد ريال رشد کرده است.

  همه این موارد باعث شده است تا سود خالص هر سهم وبملت از 475 ريال به 10 ريال کاهش یابد. ضمن اینکه در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 وبملت توانست تنها 3 ریال سود برای هر سهم محقق کند.

  همچنین تغییرات ایجاد شده برای سال 1395 در صورت های مالی وبملت به این شرح است:

   
 • پیش بینی جمع درآمدهای سال 95 این بانک از 86.865 میلیارد ريال به 67.816میلیارد ريال کاهش یافته است. و در مقابل پرداختی به سپرده گذاران که 14.9هزار میلیارد تومان بوده است در گزارش جدید به 15.4هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
   
 • پیش بینی مجموع هزینه ها نیز از 6.54هزار میلیارد تومان به 6.25هزار میلیارد تومان کاهش یافته که عمده آن کاهش در هزینه اداری و عمومی است، اما کل هزینه مطالبات مشکوک الوصول 261میلیارد تومان فرض شده است!!!
   
 • اما پیش بینی سود خالص سال 95 بانک ملت؛ از 2 هزار میلیارد تومان به 508 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

 • همچنین وام های پرداختی به سایر اشخاص (که عمده ترین بخش تسهیلات پرداختی است) در پایان سال 94 به صورت ناخالص 915هزار میلیارد ريال و در پایان دوره 6 ماهه سال مالی جاری 981هزار میلیارد ريال است.


  بار دیگر متذکر می شویم که وبملت در گزارش 6 ماهه تنها 3 ريال از 102 ريال سود پیش بینی شده برای هر سهم را پوشش داده است. همچنین این بانک که در دوره 6 ماهه سال جاری 77هزار میلیارد ريال سود تسهیلات دریافت کرده است، از طرف دیگر 81هزار میلیارد ريال سود به سپرده گذاران داده است و برای همین در بخش مشاع زیان دیده است.


   
1395/10/22-0:53
تاوتالار

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه