اهالی بازار سرمایه در حالی اولین روز از هفته (18 دی) خود را شروع کرده اند که شاهد بازگشایی نمادهای مطرح و پرحرف و حدیث هفته های قبل بودند.نماد خساپا که چند روز قبل بعد از ماه­ها بسته بودن با حدود 30 درصد منفی بازگشایی شد و جهت مجمع اواخر هفته قبل متوقف گردید امروز با فشار عرضه بازگشایی شد. از سویی دیگر خکاوه نیز امروز با 22% درصد کاهش به تابلوی معاملات برگشت که این دو بازگشایی باعث فشار فروش بیشتری بر این گروه شد.

بازگشایی دو نماد غاذر و تکشا نیز جالب بود با صف خرید و با تقاضای بالا به کارخود پایان داد.

در روزی که 989 میلیون و 177 هزار سهم در 59 هزار و 358 نوبت معاملاتی داد و ستد شد ارزش معاملات به 1 میلیون و 337 هزار و 131 میلیون ریال رسید. و ارزش بازار را به 3 میلیون و 316 هزار و 913 میلیارد ریال رساند.

این در حالی است نمادهای امین یکم و پارند و غاذر  به ترتیب با 39 میلیارد و 617 میلیون ریال و 22 میلیارد 142 میلیون ریال و 16 میلیارد و 356 میلیون ریال در صدر صف خرید و نمادهای مسبز9711، پارند و صگستر963 به ترتیب با 66 میلیارد و999 میلیون ریال و 22 میلیارد و 160 میلیون ریال و 10 میلیارد و 50 میلیون ریال صف فروش را تشکیل دادند.

افزون بر این بیشترین افزایش قیمت را نمادهای غاذر لا 16/45درصد و لخزر با 5 درصد و غمهرا با 4/98 درصد داشتند و از طرف دیگر نمادهای تکشا با 13/54 درصد و کسرام با 4/99 درصد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص دادند.

و در آخر شاخص کل امروز با افت 163 واحدی در محدوده 78.826 واحد  به کارخود پایان داد.

خلاصه معاملات امروز : بورس در یک نگاه 18/10/1395

شاخص كل بورس : 78,826 (163-) واحد،

حجم معاملات بورس به استثناء معاملات بلوکی : 986 میلیون سهم،

ارزش معاملات بورس : 127 ميليارد تومان،

ارزش بازار بورس : 331 هزار میلیارد تومان،

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص بورس : فخوز ، جم،

بیشترین تاثیر منفی در شاخص بورس : خساپا ، خودرو ، فارس ، تاپیکو ، وغدیر،

تعداد نمادهای مثبت : 91

تعداد نمادهای منفی : 172

تعداد نمادهای بدون تغییر : 14

بیش از 62% از نمادهای بورسی امروز را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند.

خلاصه معاملات امروز : فرابورس در یک نگاه 18/10/1395

شاخص كل فرابورس : 837 (8 واحد کاهش)

حجم معاملات فرابورس به استثناء معاملات بلوکی 64 میلیون سهم،

ارزش معاملات فرابورس : 21.5 ميليارد تومان،

ارزش بازار فرابورس : 51 هزار میلیارد تومان،

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص فرابورس : هرمز ، شراز ، ذوب،

بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس : مارون ، میدکو ، زاگرس ، شاوان،

تعداد نمادهای مثبت : 26

تعداد نمادهای منفی : 52

تعداد نمادهای بدون تغییر : 0

بیش از 66% از نمادهای فرابورسی امروز را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند.

1395/10/18-14:30
تاوتالار

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه