با توجه به بررسی صورت گرفته در بخش بنیادي و بخش فنی، حساسیت سود این شرکت براثر نوسانات نرخ جهانی فلزات شدید می باشد. البته با توجه به تغییرات نرخ جهانی در این مدت به لحاظ بنیادي شاهد تغییر بااهمیت سود خواهیم بود ولی به لحاظ قیمتی با توجه به رشد قیمتی در یک سال گذشته ک شاهد آن بودیم میتوان گفت که این شرکت بسیاري از راه خود را (قیمتی) که براثر رشد فلزات جهانی اتفاق افتاده تاکنون پیشخور کرده است و ادامه رشد در محدوده فعلی بهآرامی طی خواهد شد. البته چنان چه نرخ فلز مس جهانی برخلاف تصور از سطوح گفته شده عبور نماید یا این سهم از محدوده فعلی قیمتی اصلاح مطلوبی انجام دهد مجدد قابلبررسی بهمنظور خرید خواهد بود. از دیگر پیشنهاد جذاب براي این سهم میتوان به صدور یا خرید اختیار معامله سهم اشاره نمود.متن کامل این تحلیل بنیادی را در لینک زیر مطالعه نمایید:

http://www.tavtalar.com/content/file/images/tahlil/55.pdf

1395/10/13-20:29
تاوتالار

گزارش روز

امروز سه شنبه شاخص کل بورس با افت 1014 واحدی به رقم 78249 واحد تنزل پیدا کرد که بیشترین تاثیر منفی علاوه بر نماد وبملت، از ناحیه نمادهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، هلدینگ پارسان، ملی مس ایران و پتروشیمی فناوران بوده است. در مقابل نمادهای دو شرکت خودرویی ایران خودرو و سایپا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشته اند.

عضویت در خبرنامه