رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس آن بسته جامع حمایت از قوانین تجاری سازی علم و تقویت مجموعه های دانش بنیان در آن پیش بینی شده است.


محمدرضا پور ابراهیمی در مراسم رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس گفت: به جوایز صادراتی شرکت های دانش بنیان از این پس ویژه تر از گذشته نگاه خواهد شد.

همچنین پورابراهیمی ضمن مثبت خواندن وجود بورس ایده در کشور گفت: این حرکت امروز آغازی بر یک حرکت بزرگ در اقتصاد ما شده است چرا که کشوری موفق است که بر پایه علم ایستاده باشد.

پور ابراهیمی با اشاره به حرکت ایجاد شده در رشد شرکت های دانش بنیان؛ جنبش دانش نرم افزاری در کشوری همچون هند را شبیه به شرکت های دانش بنیان در کشور دانست و گفت: امروز یکی از محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه افزایش ظرفیت اقتصاد دانش بنیان است که این مسیر از بازار سرمایه می گذرد.

پورابراهیمی از تشکیل یک کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان در مجلس خبر داد تا بتوان از این حوزه متناسب با نیازهای جامعه امروز حمایت کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس آن بسته جامع حمایت از قوانین تجاری سازی علم و تقویت مجموعه های دانش بنیان در آن پیش بینی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،  محمدرضا پور ابراهیمی با بیان این مطلب در مراسم رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس گفت: به جوایز صادراتی شرکت های دانش بنیان از این پس ویژه تر از گذشته نگاه  خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع بورس ایده گفت: این حرکت امروز آغازی بر یک حرکت بزرگ در اقتصاد ما شده است چرا که کشوری موفق است که بر پایه علم ایستاده باشد.

پور ابراهیمی جنبش دانش نرم افزاری در کشوری همچون هند را شبیه به شرکت های دانش بنیان در کشور دانست و گفت: امروز یکی از محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه افزایش ظرفیت اقتصاد دانش بنیان است که این مسیر از بازار سرمایه می گذرد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت سابق خود در صندوق حمایت از پژوهشگران گفت: امروز نیز در مجلس یک کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم از این حوزه متناسب با نیازهای جامعه امروز حمایت کنیم.

1395/10/7-13:59
تاوتالار

گزارش روز

امروز بار دیگر در انتهای بازار به یکباره شاخص منفی به شاخص مثبت تبدیل شد و این کار به کمک معاملات مثبت در نمادهای فخوز، فخاس و شپدیس انجام شد. بطوریکه شاخص کل در نهایت با رشد اندک 11 واحدی به رقم 79218 واحد دست یافت. بیشترین تاثیر منفی نیز از طرف نمادهای خودرو و بترانس بر شاخص کل ایجاد شده است.

عضویت در خبرنامه