مدیران خلنت بر عدم نیاز به تعدیل منفی و تحقق سود 1 ریالی تاکید کردند.

شرکت تولید لنت ترمز ایران (خلنت) در پاسخ به نامه سازمان بورس مبنی بر ضرورت تعدیل پیش بینی سود با توجه به زیان دهی در عملکرد شش ماهه، با انتشار نامه ای در کدال ضمن رد موضوع بر تحقق پیش بینی سود 1 ریالی در پایان سال مالی جاری تاکید کرد.

مدیران این شرکت با این توجیه که بیش از 45 درصد پیش بینی فروش شرکت در فصل زمستان خواهد بود و ضمن اشاره به قرارداد جدید 11 میلیارد ریالی با راه آهن، از تغییر ترکیب فروش و کاهش هزینه ها جهت تحقق سود 1 ریالی خبر دادند. 

1395/9/21-9:15
تاوتالار

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه