مدیران خلنت بر عدم نیاز به تعدیل منفی و تحقق سود 1 ریالی تاکید کردند.

شرکت تولید لنت ترمز ایران (خلنت) در پاسخ به نامه سازمان بورس مبنی بر ضرورت تعدیل پیش بینی سود با توجه به زیان دهی در عملکرد شش ماهه، با انتشار نامه ای در کدال ضمن رد موضوع بر تحقق پیش بینی سود 1 ریالی در پایان سال مالی جاری تاکید کرد.

مدیران این شرکت با این توجیه که بیش از 45 درصد پیش بینی فروش شرکت در فصل زمستان خواهد بود و ضمن اشاره به قرارداد جدید 11 میلیارد ریالی با راه آهن، از تغییر ترکیب فروش و کاهش هزینه ها جهت تحقق سود 1 ریالی خبر دادند. 

1395/9/21-9:15
تاوتالار

گزارش روز

بازار سهام روز سه شنبه 28 دی ماه با کاهش نمادهای فلزی معدنی و رشد خودرویی ها آغاز شد و در ادامه صنعت سیمان و ساختمان را نیز به مدار رشد وارد کرد.

عضویت در خبرنامه