چرا در بازار سهام نمادها متوقف می شوند؟ جزئیات توقف نمادها در بورس تهران

در بازار سهام در برخی شرایط نماد معاملاتی یک شرکت به دستور ناظر بازار متوقف می شود، بطوری که نماد معاملاتی متوقف شده قابلیت معامله نخواهد داشت. در زیر به بررسی این شرایط می پردازیم:

الف) نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس در موارد زیر توسط ناظر بازار متوقف می شود:

1. یک روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطلاعیه دعوت به مجمع منتشره شده.

2. یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیأت مدیره ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم گیری در خصوص تغییر سرمایه بر اساس اطلاعیه منتشر شده.

3. یک روز کاری قبل از سر رسید پرداخت سود علی الحساب اوراق بدهی یا مشارکت مربوط به ناشر، در صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده.

ب) ناظر بازار بورس یا فرابورس نماد معاملاتی ناشران پذیرفته شده را بلافاصله پس از اعلام سازمان مبنی بر دریافت اطلاعات با اهمیت در موراد زیر متوقف می کند:

1. در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس پیش بینی های ارائه شده نسبت به سود (زیان) قابل اعمال بر اساس آخرین پیش بینی افشا شده سال مالی مربوطه، بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد.

2. در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال بر اساس عملکرد واقعی  نسبت به سود (زیان) قابل اعمال بر اساس آخرین پیش بینی افشا شده سال مالی مربوطه، بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد.

3. در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال بر اساس اولین پیش بینی ارائه شده نسبت به سود (زیان) قابل اعمال بر اساس آخرین پیش بینی یا عملکرد واقعی سال مالی قبل، بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد.

4. در صورت خرید یا فروش دارایی ثابت و یا سهام به نحوی که قیمت تمام شده آن بیش از ۲۰ درصد ارزش مجموع دارایی ها بر اساس آخرین اطلاعات افشا شده ناشر پذیرفته شده باشد.

تبصره: تغییرت موضوع بندهای ۱ الی ۳، فقط در صورتی که قدر مطلق آن بیش از ۵۰ ریال باشد، منجر به توقف نماد معاملاتی می شود.

ج) در موارد زیر نماد معاملاتی توسط ناظر بازار تعلیق می گردد و رفع تعلیق نماد معاملاتی منوط به رفع دلایل تعلیق می باشد:

1. در صورتی که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی ناشر پذیرفته شده، اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر ارائه نموده باشد.

2. در صورت تعلیق پذیرش اوراق بهادار در بورس یا فرابورس

تبصره مهم: سازمان بورس می تواند جهت پیشگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران، در شرایطی که ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطلاعات ناشر وجود داشته باشد یا حسب اطلاع ناشر مبنی بر وجود اطلاعات مهم (با اهمیت) نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده را تعلیق نماید.

د) در صورتی که معاملات اوراق بهادار مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت باشد، بورس می تواند رأساً یا به موجب اعلام سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید. بازگشایی نماد معاملاتی پس از بررسی های لازم و حداکثر تا پایان روز معاملاتی بعد حسب مورد به تشخیص بورس یا سازمان خواهد بود.

ه) بورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری، توقف نماد معاملاتی اطلاع رسانی نماید. همچنین بورس مکلف است حداقل ۱۵ دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی مراتب را به اطلاع عموم برساند.

 

1395/9/21-8:21
تاوتالار

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه