صورت های مالی چه اطلاعاتی می دهند؟ (قسمت دوم: صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی)

صورت سود و زیان

در صورت سود و زیان نتیجه فعالیت یک شرکت برای یک دوره زمانی مشخص می باشدو اثر مالی آن بر روی سود هر سهم نشان داده می شود. 

عملیات اصلی در شرکت باعث ایجاد هزینه ها و درآمدها می شود و از تفاوت بین این دو سود یا زیان بوجود می آید. صورت سود وزیان در شرکت ها معمولا بصورت فصلی یا سالانه تهیه شده و به اطلاع سهامداران می رسد.

سرفصلهای اصلی صورت سود وزیان در شرکتهای تولیدی عبارتند از

- درآمدحاصل از فروش کالاها
- قیمت تمام شده کالای فروش رفته
- هزینه ها
- مالیات
- سود
- انباشته واندوخته ها

ماهیت برخی از اقلام ذکر شده در صورت سود وزیان در شرکتهای خدماتی و یا شرکتهای سرمایه گذاری کمی متفاوت است. برای مثال در شرکتهای سرمایه گذاری به جای درآمد حاصل از فروش کالا، سود سهام و یا اوراق بهادار خریداری شده توسط شرکت به تفکیک نوع اوراق بهادار و یا حتی نوع معامله ذکر می گردد.

سود انباشته در صورت سود و زیان هر دوره به ترازنامه همان دوره منتقل می شود.

قیمت تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از قیمت تمام شده کالای فروش رفته در طی دوره مالی منهای موجودی کالا در آخر دوره. قیمت تمام شده کالای فروش رفته در طی دوره مالی هم از حاصل جمع موجودی کالا در ابتدای دوره و کالای تولید(خریداری شده)شده و کسر کلیه هزینه های مربوط به تولید(خرید)بدست می آید.  کسرقیمت تمام شده کالای فروش رفته از کل فروش درآمد ناخالص را تشکیل خواهد داد.  

با کسر هزینه های عملیاتی و هزینه اداری از درآمد ناخالص سود قبل از بهره و مالیات بدست می آید که با کسر هزینه بهره از این مبلغ سود مشمول مالیات حاصل و پس از کسر مالیات،سود خالص بدست می آید. میزان سود نقدی قابل پرداخت که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است از سود خالص کسر و باقیمانده به حساب سود انباشته واریز خواهد شد.  

 
صورت جریان های نقدی

صورت جریانهای نقدی شرکت در حقیقت نشان دهنده مصارف و منابع وجوه نقدی در شرکت است.،معمولا صورت جریانهای نقدی شرکت بین دو دوره زمانی مشخص، محاسبه می شود. این فاصله زمانی می تواند حد فاصل انتشار دو ترازنامه باشد، چرا که بیشتر داده های صورت جریان نقدی از داده های ترازنامه استخراج می گردد و بقیه داده ها نیز از صورت سود وزیان همین دوره گرفته می شود.
چرخش وجوه نقد همیشه و در همه حال در شرکت انجام می گیرد، برخی از عملیات شرکت همزمان باعث ایجاد جریان نقدی در شرکت می شوند. مانند فروش نقدی که بلافاصله وجوه نقد حاصل از آن در شرکت جریان می آبد و بعضی دیگر مانند فروش و یا خریدهای نسیه باعث ايجاد جریان نقدی در دوره یا دوره های بعدی خواهد شد.

چرخش وجوه نقد می تواند حاصل افزایش یا کاهش دارائی ها و یا بدهی های شرکت باشد. به این معنی که افزایش در حساب دارائی نشان دهنده خروج جریان نقدی وافزایش در حساب بدهی نشان از ورود جریان نقدی در شرکت است. در حقیقت تغییرات در سرفصلهای ترازنامه را می توان در صورت جریان نقدی شرکت نشان داد.


کلیه پرداختی های شرکت بابت هزینه های جاری ، عملیاتی ومالیات جزءمصارف وجوه نقد و کلیه دریافتهای شرکت مانند فروش اوراق بهادار، انواع افزایش سرمایه ها و فروش های نقدی جزء منابع وجوه نقد هستند.

سرعت و میزان چرخش وجوه نقد گرچه می تواند نشان از قدرت شرکت در انجام عملیات اختصاصی شرکت باشد، لیکن بعضاً حتی با وجود سرعت و تغییرات مداوم در سرفصل های ترازنامه، که در صورت جریان نقدی منعکس می شود، ممکن است سوددهی شرکت در حد مناسب نباشد، برای مثال گرچه فروش اوراق بهادار باعث ورود جریان نقدی در شرکت می شود، ولی اگر شرکت نتواند از از منابع وارد شده به شرکت در جهت سودسازی و مصارفِ در راستای تولید کالا و یا خدمات استفاده کند، با وجود انعکاس مثبت این وجوه در صورت جریان نقدی، حاصلی را برای سهامداران به همراه نخواهد داشت.

 

اگر کل فعالیتهای یک شرکت را درطول حیات آن به سه دسته عمده: عملیات اختصاصی، سرمایه گذاری، و تامین مالی تقسیم بندی نمائیم، صورت جریان های نقدی بازگوکننده تاثیر هریک از این فعالیت ها در نقدینگی شرکت (صندوق و بانک) خواهد بود.

1395/9/8-13:4
تاوتالار

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه