شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند (ثالوند) پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 96/12/30 را با رشد 10 درصدی نسبت به سال مالی قبل، 298 ریال اعلام کرد. در این گزارش مبلغ فروش رشد 36 درصد، بهای تمام شده رشد 45 درصدی و سود عملیاتی 15 درصد رشد داشته است.

همچنین ثالوند در دوره دو ماهه منتهی به 95/08/30 توانست با پوشش 8 درصدی فروش بودجه 32 ریال به ازای هر سهم (11 درصد) محقق کند.

بیشترین سرمایه گذاری ثالوند در پروژه 480 واحد مسکونی سپیده می باشد که تاکنون پیشرفت فیزیکی 99.9 درصدی داشته است و شرکت پیش بینی مبلغ فروش این پروژه را 70.7 میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

 

شرکت توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) در پیش بینی عملکرد سال مالی جاری براساس عملکرد 6 ماهه سود هر سهم را با تعدیل منفی 20 درصدی، 201 ریال اعلام کرد. این در حالی است که این شرکت در تیرماه سال جاری EPS هر سهم را براساس عملکرد سه ماهه 250 ریال پیش بینی کرده بود. در پیش بینی جدید سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت با کاهش 18 درصد مواجه شده است که دلایل آن کاهش سود تقسیمی بانک اقتصتد نوین در شرکت های به پخش، سرمایه گذاری ساختمان، مدیریت صنعت قند و سرآمد صنایع بهشهر بوده است. همچنین بخشی از کاهش سود وبشهر به دلیل واگذاری 5 میلیون سهم مدیریت صنعت شوینده به سرمایه گذاری گروه بوده است.

 

بانک پاسارگاد (وپاسار) نیز پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 را براساس عملکرد شش ماهه اعلام کرد. این بانک سود هر سهم را 280 ریال اعلام کرد، اما در شش ماهه فقط 70 ریال معادل 25 درصد را پوشش دهد. درآمدهای غیرمشاع در این بانک 55 درصد کل درآمدهای بانک را تشکیل می دهد.

 

شرکت کمک فنر ايندامين سايپا (خکمک) نیز در پیش بینی جدید سال مالی جاری با تعدیل منفی سنگین برای هر سهم براساس عملکرد شش ماهه، زیان (268) ریال برای هر سهم پیش بینی کرد که در عملکرد واقعی شش ماهه (176) ریال زیان محقق کرد. این شرکت در تیرماه برای هر سهم براساس عملکرد سه ماهه 5 ریال سود پیش کرده بود که در همان دوره سه ماهه نیز در عملکرد واقعی زیان (72) ریالی محقق کرده بود.

این شرکت دلیل افزایش زیان را به علت افزایش دستمزدها و سنوات و بیمه پرسنل اعلام کرد و همچنین پیش بینی کرد که تا پایان سال نرخ فروش محصول و مقدار تولید را افزایش خواهد داد اما میزان دقیق آن و اثر آن را بر سودآوری هر سهم اعلام نکرده است.

بخشی از مواد اولیه این شرکت وارداتی است که ارز مورد استفاده یورو می باشد و مبلغ تسعیر 3867 تومان فرض شده است، که افزایش نرخ برابری ریال به یورو به کاهش سود شرکت می انجامد.

 

شرکت تولیدی مرجان کار (کمرجان) در اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 96/09/30 سود هر سهم را با افزایش 50 درصدی، 295 ریال اعلام کرده است.  در این پیش بینی فروش شرکت نسبت به سال مالی 95 رشد 15 درصد، بهای تمام شده رشد 11 درصد و سود عملیاتی رشد 98 درصدی داشته است. این شرکت در مفروضات تولید و فروش سال مالی 96 برای محصولات عمده خود افزایش نرخ 20 تا 30 درصدی و برای مواد اولیه افزایش نرخ 10 درصدی در نظر گرفته است، که بنظر می رسد مفروضات این پیش بینی کمی خوشبینانه است.

1395/9/4-23:43
تاوتالار

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه