آیفکس شاخص تغییرات قیمت و بازده نقدی فرابورس ایران است. محاسبه شاخص قيمت و بازده نقدي (شاخص كل) فرابورس ايران با ورود اولين شركت پذيرفته شده در صنعت محصولات كاني غير فلزي (شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار – نماد كمرجان) در روز ششم مهرماه سال ۱۳۸۸ با عدد پايه ۱۰۰ آغاز شد.


فرمول شاخص كل شركت فرابورس (آیفکس) همانند شاخص قيمت و بازده نقدي شركت بورس اوراق بهادار است.

شاخص كل (قيمت و بازده نقدي) فرابورس ايران همه شركت هاي پذيرفته شده در بازار اول و دوم اين شركت را در بر مي گيرد و در صورتي كه نماد شركت بسته شود يا براي مدتي معامله نشود، قيمت آخرين معامله آن در شاخص لحاظ مي شود.
بنابراين تعداد سهام منتشره شركت ها معيار وزن دهي در شاخص مزبور است كه اين امر منجر به تاثير بيشتر شركت هاي بزرگ در شاخص مي شود. از طرف ديگر اين شاخص نمايانگر روند عمومي قيمت در ميان شركت هاي مورد بررسي است و از تغييرات قيمت نيز متاثر مي شود. اين در حالي است كه بازده نقدي پرداختي شركت ها(DPS)، باعث تعديل پايه شاخص فوق مي شود و به نوعي بازده نقدي پرداختي شركت ها در شاخص لحاظ مي شود.رررر

1395/8/28-11:3
تاوتالار

گزارش روز

وتجارت ازگروه بانکی ها امروز باز هم خبر ساز شد. نکته جالب معاملات امروز وتجارت در این است که در زمان 30 دقیقه ای بعد از بازگشایی تا انتهای بازار بیشترین حجم معاملات امروز را به نام خود ثبت کرد . و همچنین بیش از 94 درصد کل حجم خریدهای این نماد در این زمان کوتاه مربوط به حقوقی ها بود !

عضویت در خبرنامه