شرکت ریل سیر کوثر با نماد "حسیر" به عنوان هفتاد و نهمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شده است. این شرکت که در 10 مهرماه سال جاری نزد سازمان بورس و در گروه شرکت های حمل و نقلی ثبت شده بود، امروز و با کامل شدن شرایط پذیرش نماد آن در فرابورس درج و آماده عرضه اولیه شد.

شرکت "ریل سیر کوثر" در سال 82 با موضوع خرید واگن های مسافری و باری از داخل و خارج کشور و استفاده از آن در ناوگان ریلی کشور، راهبری واگن های مسافری و باری، تعمیر و نگهداری واگن های مسافری باری، ایجاد تعمیرگاه های مجهز در این رابطه و خرید و سفارش قطعات یدکی و ابزارآلات در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در ترکیب سهامداری این شرکت 6 سهامدار حقیقی حضور دارند. همچنین شرکت طلوع تجارت خلیج فارس با 16.8 درصد ، تنها سهامدار حقوقی آن است.

ریل سیر کوثر با دارا بودن 27 واگن درجه یک و 12 واگن مسافری و 134 واگن باری، 2.5 درصد سهم بازار را در اختیار دارد.  سرمایه اسمی این شرکت 47 میلیارد تومان است که سود هر سهم سال 94 را 130 ریال اعلام کرده است.

1395/8/8

گزارش روز

امروز بار دیگر در انتهای بازار به یکباره شاخص منفی به شاخص مثبت تبدیل شد و این کار به کمک معاملات مثبت در نمادهای فخوز، فخاس و شپدیس انجام شد. بطوریکه شاخص کل در نهایت با رشد اندک 11 واحدی به رقم 79218 واحد دست یافت. بیشترین تاثیر منفی نیز از طرف نمادهای خودرو و بترانس بر شاخص کل ایجاد شده است.

عضویت در خبرنامه