به گزارش تاو تالار، براساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 95 به عدد 248.0 رسید که نسبت به ماه پیش 0.4 درصد افزایش یافت. 
همچنین شاخص یادشده در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 9.3 درصد افزایش داشته است. 
 
براساس این گزارش، نرخ تورم در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 0.4 درصد، «دخانیات» 0.1 درصد و «تفریح و امور فرهنگی» 0.6 درصد نسبت به ماه پیش (شهریور) کاهش داشته و در گروه «ارتباطات» صفر بوده است. 
همچنین نرخ تورم در گروه «پوشاک و کفش» یک درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 0.5 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 0.6 درصد، «بهداشت و درمان» 0.6 درصد، «حمل و نقل» 0.5 درصد، «تحصیل» 7.8 درصد، «رستوران و هتل» 0.8 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 0.3 درصد در مهرماه نسبت به شهریور گذشته رشد داشته است. 
 
همچنین براساس این گزارش تغییرات سالانه  نرخ تورم در مهرماه امسال در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 9.5 درصد، «دخانیات» 10.2 درصد، «پوشاک و کفش» 6.3 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 9 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 4.9 درصد، «بهداشت و درمان» 17.5 درصد، «حمل و نقل» 7.4 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 10.4 درصد، «تحصیل» 11.3درصد، «رستوران و هتل» 9 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 9.9 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.

1395/8/7

گزارش روز

امروز بار دیگر در انتهای بازار به یکباره شاخص منفی به شاخص مثبت تبدیل شد و این کار به کمک معاملات مثبت در نمادهای فخوز، فخاس و شپدیس انجام شد. بطوریکه شاخص کل در نهایت با رشد اندک 11 واحدی به رقم 79218 واحد دست یافت. بیشترین تاثیر منفی نیز از طرف نمادهای خودرو و بترانس بر شاخص کل ایجاد شده است.

عضویت در خبرنامه