به گزارش تاو تالار، براساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 95 به عدد 248.0 رسید که نسبت به ماه پیش 0.4 درصد افزایش یافت. 
همچنین شاخص یادشده در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 9.3 درصد افزایش داشته است. 
 
براساس این گزارش، نرخ تورم در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 0.4 درصد، «دخانیات» 0.1 درصد و «تفریح و امور فرهنگی» 0.6 درصد نسبت به ماه پیش (شهریور) کاهش داشته و در گروه «ارتباطات» صفر بوده است. 
همچنین نرخ تورم در گروه «پوشاک و کفش» یک درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 0.5 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 0.6 درصد، «بهداشت و درمان» 0.6 درصد، «حمل و نقل» 0.5 درصد، «تحصیل» 7.8 درصد، «رستوران و هتل» 0.8 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 0.3 درصد در مهرماه نسبت به شهریور گذشته رشد داشته است. 
 
همچنین براساس این گزارش تغییرات سالانه  نرخ تورم در مهرماه امسال در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 9.5 درصد، «دخانیات» 10.2 درصد، «پوشاک و کفش» 6.3 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 9 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 4.9 درصد، «بهداشت و درمان» 17.5 درصد، «حمل و نقل» 7.4 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 10.4 درصد، «تحصیل» 11.3درصد، «رستوران و هتل» 9 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 9.9 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.

1395/8/7

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه