پیش بینی درآمد جدید سه شرکت در کدال

پیش بینی درآمد جدید سه شرکت در کدال

نکته مهم این گزارش افزایش مبلغ فروش داخلی از 5 تا 50 درصد در محصولات مختلف است در حالی که مبلغ فروش صادراتی با کاهش پیش بینی شده است.

ادامه خبر

تعدیل منفی عجیب شرکت "قاسم" پس از شایعه ای مثبت

تعدیل منفی عجیب شرکت "قاسم" پس از شایعه ای مثبت

شرکت قاسم ایران پیش بینی جدید سود هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 خود را با کاهش 92 درصدی از 362 ریال به 30 ریال برای هر سهم کاهش داد.همه این ها در حالی است که در دو هفته منتهی به بسته شدن نماد این

ادامه خبر

اشتباه در اعلام فروش "قشیر"

اشتباه در اعلام فروش "قشیر"

در 24 ساعت گذشته سه شرکت دارویی بهداشتی لقمان، قند شیروان و قوچان و آتیه داده پرداز اطلاعات فعالیت یک ماهه خود را در کدال منتشر کرده اند که به شرح زیر است:

ادامه خبر

آخرین گزارشات شرکت ها در کدال

آخرین گزارشات شرکت ها در کدال

شرکت قند لرستان (قلرست) صورت های مالی 12 ماه منتهی به 31/4/95 را به همراه گزارش هیئت مدیره و آگهی دعوت به مجمع عمومی منتشر کرده است.

ادامه خبر

گزارش روز

بازار سهام روز سه شنبه 28 دی ماه با کاهش نمادهای فلزی معدنی و رشد خودرویی ها آغاز شد و در ادامه صنعت سیمان و ساختمان را نیز به مدار رشد وارد کرد.

عضویت در خبرنامه